top of page

O NAMA

Pozivni centar Ortus Call

Ortus Call je kolektiv odlično osposobljenih agenata koji nudi kvalitetne usluge dolaznih i odlaznih poziva, provjeravanje zadovoljstva, skrivenog kupca, SMS usluga, potporu pri izvođenju akcija oglašavanja i savjetovanje. Kontaktni centar Ortus Call za vas će izabrati najbolje rješenje, koje će odgovarati vašim željama i potrebama.

 

Usluge pozivnog centra podržava moderna i pouzdana tehnologija sistemskog operatora T-2 i njihovih partnera. Sustav omogućuje 24-satno praćenje i primanje poziva. CRM sustav nudi sljedljivost i potporu u praćenju na razini pojedinačnog poziva.

 

Agenti u kontaktnom centru Ortus Call dodatno se educiraju na području retorike i novih tehnologija. Stranka, koja naručuje akciju, ima mogućnost individualnog školovanja agenata za određenu akciju.

Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije
Adam Hajdič, direktor

t: + 386 40 77 07 07

Svojim stručnim znanjem i iskustvom nakon mnogo godina rada u inozemstvu na području marketinga, upoznat je s učinkovitim strategijama. Organizira, motivira i vodi rad ekipe te odgovara za zakonitost rada pozivnog centra. Vjeruje da poduzeće čine ljudi i zato pažljivo bira svoje zaposlene – njima vjeruje i cijeni njihove vrijednosti. Kao svaki dobar direktor, visoko je motiviran za rad sa željom postizanja viših poslovnih ciljeva poduzeća.

Ivana Ulrich, marketing

t: +385 95 387 0141

Iskusna je i certificirana suradnica sa iskustvom u prodaji i menadžmentu. Sa svojim širokim znanjem o marketinškim konceptima i tehnikama, poznavanjem usluga i tržišta, sudjeluje u pripremi i izvođenju marketinških strategija i akcija koje vode poboljšanju pozicije poduzeća na tržištu. Pri radu je precizna, pažljiva i usmjerena na rezultat postizanja postavljenih ciljeva.

Team
imamo
 poduzeće ima
poslovne partnere imamo u

6

AA+

12

poslovnih jedinica
bonitetnu ocjenu
zemalja
bottom of page